Blog

BLOG

1509, 2020

Pokretanje biznisa u SAD-u

Američko tržište čini 30% ukupne globalne ekonomske aktivnosti, zato može biti prava prilika za pokretanje biznisa. Međutim, složeni postupci pokretanja biznisa, zapošljavanja, poreza i regulatornih procedura mogu biti jedna od glavnih prepreka za mnoge koji žele uložiti na američko tržište, posebno zato [...]

409, 2020

Apostile za sudske prevode

Prevod zvaničnih dokumenata, kao što su venčani list, izvod iz matične knjige rođenih i slično, zahteva veliku preciznost. Budući da će se ovi prevodi smatrati zvaničnim dokumentima u stranim državama, oni takođe zavise od zemlje do zemlje. Sudski prevod vrši sudski tumač, koji daje [...]

1008, 2020

Poslovati u Francuskoj

Ako rаzmišljаte o pokretаnju ili širenju poslа u Frаncuskoj, morаte poznavati određene bitne fаktore zа vođenje uspešne kompаnije. Čаk i аko imаte dovoljno resursа i socijаlnog kаpitаlа, to obično nije dovoljno jer poznаvаnje ekonomskih, kulturnih i socijаlnih fаktorа koji kаrаkterišu Frаncusku je [...]

1509, 2020

Pokretanje biznisa u SAD-u

Američko tržište čini 30% ukupne globalne ekonomske aktivnosti, zato može biti prava prilika za pokretanje biznisa. Međutim, složeni postupci pokretanja biznisa, zapošljavanja, poreza i regulatornih procedura mogu biti jedna od glavnih prepreka za mnoge koji žele uložiti na američko [...]

1008, 2020

Poslovati u Francuskoj

Ako rаzmišljаte o pokretаnju ili širenju poslа u Frаncuskoj, morаte poznavati određene bitne fаktore zа vođenje uspešne kompаnije. Čаk i аko imаte dovoljno resursа i socijаlnog kаpitаlа, to obično nije dovoljno jer poznаvаnje ekonomskih, kulturnih i socijаlnih fаktorа koji [...]

1506, 2020

Poslovanje u Rusiji

Pre nego što se odlučite za poslovanje u Rusiji, obavezno saznajte sve detalje poslovanja u Rusiji, jer ćete uskoro morati da se bavite novim propisima, raditi sa ruskim kolegama i takmičiti se sa lokalnim firmama. Naučite nekoliko [...]

409, 2020

Apostile za sudske prevode

Prevod zvaničnih dokumenata, kao što su venčani list, izvod iz matične knjige rođenih i slično, zahteva veliku preciznost. Budući da će se ovi prevodi smatrati zvaničnim dokumentima u stranim državama, oni takođe zavise od zemlje do zemlje. Sudski prevod vrši sudski [...]

Go to Top