Blog

BLOG

2004, 2020

Koliko jezika se govori u Indiji?

U Indiji nalazimo više različitih jezika: 78,05% građana govori onima koji pripadaju indoarijskoj porodici jezika. Posle toga slede dravijski jezici koji čine 19,64% građana. Preostalih 2,31% govori jezike koji pripadaju raznim drugim jezičkim porodicama, uključujući tai-kadai i austroazijski. Potrebno je 5 minuta za [...]

1404, 2020

Koliko jezika se govori u Kini?

Kina je jedna od zemalja sveta sa najvećom jezičkom raznolikošću. Jezik koji se najčešće govori u Kini je standardni kineski: on nosi korijene u centralnom delu zemlje. Prema nedavnom istraživanju stranice Etnolog (Ethnologue) ukupni broj jezika u Kini je 302. Standardni kineski [...]

3003, 2020

Šta su atributi hreflang?

Atribut Hreflang je metoda koja omogućava označavanje veb sajtova sa istim sadržajem, ali ciljano na različite jezike ili područja. Obično se atributi hreflang koriste za sadržaj koji može imati promene unutar istog jezika, npr. britanski ili američki engleski. Alternativno, [...]

1607, 2018

Koliko košta jedan prevod?

Najverovatnije ste prije tražili pružaoce usluga prevođenja - možda zbog prevoda Vaše internetske stranice, poslovne dokumentacije, kataloga, marketinškog materijala ili pravnih dokumenata. Seli ste pred računar i otišli u pretraživanje cena prevodilačkih usluga. Potrebne su 3 minute za [...]